Gasabonnemang

Priser för dig som inte har en egen gasmätare

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter. För mer information och nätpriser besök Gasnätet Stockholm.

Energi och koldioxidskatt samt moms ingår. Allmänna avtalsvillkor gäller.

Priser för dig som har en egen gasmätare

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter. För mer information och nätpriser besök Gasnätet Stockholm.

Energi och koldioxidskatt samt moms ingår. Allmänna avtalsvillkor gäller.

Är du redan gaskund men vill uppgradera till Biogas 100?

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla.

Upptäck Biogas 100

Behöver du vägledning i ditt val av gas?

Vi bjuder alla våra kunder på 40 minuters gratis gasrådgivning.

Få gasrådgivning