Gasabonnemang

Priser & Avtal

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter. För mer information och nätpriser besök Gasnätet Stockholm.

Är du redan gaskund men vill uppgradera till Biogas 100?

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla.

Upptäck Biogas 100

Behöver du vägledning i ditt val av gas?

Vi bjuder alla våra kunder på 40 minuters gratis gasrådgivning.

Få gasrådgivning

Jag vill ha 100% biogas