Gasabonnemang

Priser & Avtal

Energi och koldioxidskatter samt moms ingår i angivna priser. Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter. För mer information och nätpriser besök Gasnätet Stockholm.

Är du redan gaskund men vill uppgradera till Biogas 100?

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla.

Upptäck Biogas 100

Jag vill ha 100% biogas