Fakta om vår gas

Stockholm Gas levererar biogas, naturgas och stadsgas till hushåll, restauranger och industrier i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Vi levererar gasen till våra kunder genom Stockholms gasnät.

Våra gasabonnemang till hushåll

  • Biogas 100 (Innehåller 100% förnybar, fossilfri biogas).

Våra gasabonnemang till företag

  • Biogas 100 (Innehåller 100% förnybar, fossilfri biogas).
  • Naturgas
  • Stadsgas

Fakta om biogas
Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla. Biogas består till största delen av metan och bildas när organiskt material, till exempel matavfall, slam från avloppsreningsverk, gödsel och restprodukter från jordbruket bryts ner i syrefri miljö.

Fakta om naturgas
Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Naturgas består till största delen av metan och utvinns från källor på land eller under havsbotten. Stockholm Gas köper flytande naturgas (LNG) som hämtas från LNG terminalen i Rotterdam i Nederländerna till Stockholm där den förgasas och levereras via gasnätet i Stockholm.

Stadsgas
Stadsgas är benämningen av den gaskvalitet som distribueras i nätområdet stadsgasnätet (ZST). Gaskvaliteten består av en blandning av metan (53–55%) och luft (45–47%). Metanet kan komma från både biogas och naturgas. Stockholm Gas distribuerar biogas och naturgas av stadsgaskvalitet i nätområdet stadsgasnätet (ZST)

Fordonsgas
Fordonsgas är benämningen av den gaskvalitet som distribueras i gasnätets nätområde fordonsgasnätet (ZFO). Gaskvaliteten består av en blandning av metan (90–99%), etan (0,7%), kväve (0–3,5%) och luft (0-1%). Metanet kan komma från både biogas och naturgas. Stockholm Gas distribuerar biogas och naturgas av fordonsgaskvalitet i nätområdet fordonsgasnätet (ZFO).