Biogas

Biogas ingår i jordens naturliga kretslopp och är en förnybar, fossilfri energikälla. Biogas bildas när organiskt material, till exempel matavfall, slam från avloppsreningsverk, gödsel och restprodukter från jordbruket bryts ner i syrefri miljö.

Biogasens fördelar

  • Biogas ger mycket energi och har en minimal miljöpåverkan.
  • Biogasen är en förnybar energikälla och kan ersätta olja och kol.
  • Vid förbränning bidrar den inte till nettoutsläppet av koldioxid.
  • När biogasen används för att ersätta fossila drivmedel minskar koldioxidutsläppen med upp till 90%.
  • Biogas som drivmedel ger lägsta utsläppet av koldioxid, partiklar och kväveoxider jämfört med alla drivmedel som finns på marknaden idag.
  • Biogasen hjälper till att nå Sveriges klimat– och energimål.

Nyfiken på om ditt hushåll kan få gas?

 

Kan jag få gas?

Är du redan gaskund men vill uppgradera till Biogas 100?

Beställ 100% biogas genom att fylla i formuläret nedan. Beställningen gäller då från och med den 1:a i nästkommande månad.

Jag vill ha 100% biogas