Att tänka på om du ska byta gasutrustning

När det är dags att byta ut din gasspis mot en ny är det några saker du måste tänka på. Det första du måste veta är om du är ansluten till stadsgasnätet (ZST) eller till fordonsgasnätet (ZFO).

Information om vilket gasnät du är ansluten till hittar du på din avtalsbekräftelse och på din gasfaktura. Kontakta kundservice om du är osäker.

Stadsgasnätet

I Stockholm levererar vi Biogas 50 och Biogas 100 av stadsgaskvalitet, som skiljer sig från naturgaskvalitet. Därför är det viktigt att du väljer en spis som är anpassad och godkänd för stadsgaskvalitet. Vår stadsgaskvalitet benämns 1a eller 1e och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta G110 eller G150.

Fordonsgasnätet

I Hammarby Sjöstad levererar vi biogas i fordonsgasnätet. Här är det viktigt att du väljer en gasspis som är anpassad för naturgas/biogas. Naturgas/biogas benämns 2H och dysor/munstycken i spisens brännare ska vara märkta G20.

På utrustningens tillverkningsskylt, vanligtvis en dekal eller plåtskylt, hittar du information om vilken typ av gas den är avsedd för.

Viktigt

Att installera en gasspis eller annan utrustning som inte är godkänd kan innebära en säkerhetsrisk och användandet av sådana apparater är förbjudet enligt svensk lagstiftning.

Auktoriserade gasinstallatörer

Branschföreningen Energigas Sverige är den organisation som godkänner gasinstallatörer. På deras hemsida hittar du en lista över samtliga auktoriserade gasinstallatörer.

Vi har valt att samarbeta med några få, som har lång erfarenhet och goda kundreferenser. Du hittar deras kontaktuppgifter här nedan.

Rekommenderade installatörer

City gas och gasol Stockholm AB

För tidsbokning, offert och förfrågningar kontakta Elin Rudenmo.

Telefon: 073-988 33 86
E-post: info@citygas.se
Hemsida: www.citygas.se

Gasservice AB

För tidsbokning, offert och förfrågningar kontakta Johan Hyll.

Telefon: 070-888 21 14
E-post: info@gasservice.nu

ÅSAB AB

För tidsbokning, offert och förfrågningar kontakta Marcus Bågstam.

Telefon: 070-586 86 05
E-post: marcus@asab.se
Hemsida: www.asab.se

Gasinstallatören är skyldig att följa gällande energigasnorm. 

Vi hjälper dig!

Har du generella frågor eller funderingar kring hur du går tillväga för att installera en ny gasspis eller gasbrasa, vill du få gas till din fastighet, restaurang eller lägenhet, så kan du alltid vända dig till oss på kundservice för att få goda råd.

Telefon: 0771-41 01 00
E-post: kundservice@stockholmgas.se