Spetsvärme med biogas från befintlig gasnätanslutning

En trygg och pålitlig värmelösning är viktigt för alla fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. För att få en perfekt lösning behövs ofta den primära värmekällan från till exempel bergvärme kompletteras med spetsvärme under vinterns kalla dygn. Med befintlig anslutning till gasnätet och installation av en gasvärmepanna kan fastighetsägare använda 100 procent biogas som spetsvärme - säkert, enkelt och förnybart.

Nyligen valde en fastighetsägare på Hägerstensåsen att komplettera sin primära värmelösning med spetsvärme från en gasvärmepanna som drivs av biogas. Fastigheten har sedan tidigare en bergvärmepump som genererar värme och varmvatten till fastighetens 37 lägenheter och allmänna utrymmen, en lösning som fungerar bra på egen hand så länge utomhustemperaturen håller sig över noll grader, men när minusgraderna biter sig fast
behövs spetsvärme för att inomhusklimatet ska vara behagligt.

Här får du veta vad fastighetsägaren själv tycker om sin spetsvärme som bytts ut från olja till 100 procent biogas.

Nu har systemet varit i drift under några veckor och det har varit en väldigt kall månad, i skrivande stund -15°, vad är första intrycket?
Det har fungerat prickfritt hittills, vi får fram den värme vi ska ha och driftsäkerheten är ett plus. De klagomål vi fått är kopplade till att termostatventiler i lägenheterna har fastnat och då går det inte ut värme i elementen.

Skulle du rekommendera andra fastighetsägare att installera en gasvärmepanna för spetsvärme?
I de fall att fastigheten redan är ansluten till gasnätet och man behöver det som ren spets så är det toppen.

Var möjligheten till biogas viktig i ert val av spetsvärmelösning?
Det är en viktig faktor, vi har en kombination av bergvärme, solceller på taket och biogas som spets, det gör att vi får 100 procent grön uppvärmning.

Välkommen att kontakta mig för en kostnadsfri konsultation.
Sebastian Degerfält,
Försäljningsansvarig, Stockholm Gas
076-666 10 63
sales@stockholmgas.se