Biogas till din fastighet eller industri

Biogas skapar utmärkta förutsättningar för både hållbar njutning och levande stadsdelar. Med inredningsdetaljer som gasbrasor och gasinfravärme får man ett snyggt och hållbart hem samtidigt som biogasen skapar året-om-ytor som kan öka värdet på din fastighet.

Människor har allt högre krav när det kommer till bostadsköp. Hållbara material och energilösningar är idag en självklarhet för de flesta – något som ställer krav på fastighetsutvecklare att skapa hus som ökar livskvaliteten och hållbarheten för de som ska vistas där. Biogas via gasledning i Stockholm är ett modernt och hållbart sätt att uppfylla många av kraven vi idag har på våra bostäder.

Biogas skapar hållbar njutning  

Inredning är ett sätt att utrycka sin identitet och livsstil. Allt ifrån färgen på väggarna till valet av gasspis säger något om vem man är. Och få kombinerar miljömedvetenhet och hedonism (livsnjutning) som stockholmarna.

Undersökningar visar till exempel att många svenskar tycker att det är viktigt med en eldstad för att öka mysfaktorn i bostaden. Till skillnad från en öppen eldstad ger en gasbrasa lägre utsläpp, är säkrare vid användning och förhindrar krångel med sådant som tändved, papper, aska och lukt.

Den ledningsburna biogasen har på så sätt gjort det möjligt för många stockholmare att kombinera miljö och inredning med allt från professionell hemmamatlagning på gasspis till energieffektiva gasinfravärmare och gasbrasor.

Biogas för samman människor

Vi människor söker allt mer efter gemensamma ytor att vistas på för att umgås. Genom att skapa värme på balkonger, terrasser och innergårdar kan biogasen samla människor i bostaden och föreningen. Så förlängs sommaren för de som vill använda ytorna året om. Biogasen bidrar på så sätt till ett mer naturligt sätt att leva och vistas utomhus oavsett vädersäsong.

Biogas öppnar upp för näringslivet

Restauranger, kaféer och uteserveringar är en viktig del i att skapa dessa mötesplatser. Och ju fler restauranger och kaféer som hyr lokaler i en fastighet, desto mer ökar intäkterna till fastigheten. Infravärme öppnar upp för restauranger och kaféer tack vare möjligheten att ha bord utomhus året om. Dessutom blir området livligare och tryggare eftersom utomhusaktiviteter bidrar till en levande stadsbild.

Biogas ger effektiv resursanvändning

När det gäller att få markanvisningar i nya bostadsprojekt är några aspekter särskilt viktiga: social hållbarhet och hållbar energianvändning. Social hållbarhet åstadkommer man med stadsmässighet och trygga mötesplatser, liv och rörelse. Energianvändningen med resurseffektivitet.

Den ledningsburna biogasen är i synnerhet resurseffektivt när det kommer till att värma och lysa upp kollektiva ytor, restauranger och andra mötesplatser. Den ger mycket energi och har minimal miljöpåverkan. Kombinationen ger stora fördelar för föreningslokaler och större ytor som inte används hela tiden – ett mycket bra argument för fastighetsutvecklare som söker markanvisningar.

Biogasen skapar på så sätt hållbar njutning, social hållbarhet och resurseffektivitet som i sin tur kan bidra till att öka värdet på fastigheter.

Vill du veta mer?

För mer information om hur du kan få biogas till din fastighet, kontakta oss på Stockholms Gas:

Kundservice

Telefonnummer: 0771-41 01 00

e-post: kundservice@stockholmgas.se

sales@stockholmgas.se

Biogas är en del av kretsloppet

Biogas är en förnybar, icke-fossil energikälla. Det kol som finns i biogasen härstammar från luftens koldioxid och finns naturligt i växterna via fotosyntesen.

Läs mer om biogas

Arvid Nordquist först med biogaskaffe

Läs mer