Priser & Avtal

Med vårt tillsvidarepris har du ett avtal som inte stiger vid tillfälliga prisuppgångar och inte heller sänks vid tillfälliga prisfall. Priset justeras bara vid större och varaktiga prisrörelser.

Energi- och koldioxidskatt 2023; 3,946 kr/m3 (vilket motsvarar 0,359 kr/kWh)

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter.

Allmänna avtalsvillkor gäller.