Priser & Avtal

Med vårt tillsvidarepris har du ett avtal som inte stiger vid tillfälliga prisuppgångar och inte heller sänks vid tillfälliga prisfall. Priset justeras enbart vid större och varaktiga prisrörelser.

Energi- och koldioxidskatt 2023; 3,946 kr/m3 (vilket motsvarar 0,359 kr/kWh)

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter.

Allmänna avtalsvillkor gäller.

För dig som vill ha biogas

Vi erbjuder Biogas 100 till alla våra kunder. Biogas är förnybar och fossilfri. Läs mer om biogasens fördelar och kontakta oss så hjälper vi dig med förslag och priser.

Mer om biogas