Godkänd gasutrustning

När det är dags gasutrustning i din verksamhet är det några saker du måste tänka på. Det första du måste veta är om lokalen där du bedriver din verksamhet är ansluten till stadsgasnätet (ZST) eller till fordonsgasnätet (ZFO).

Information om vilket gasnät du är ansluten till hittar du på din avtalsbekräftelse och på din gasfaktura. Kontakta kundservice om du är osäker.

Stadsgasnätet

I Stockholm levererar vi stadsgas, som skiljer sig från naturgas. Därför är det viktigt att du väljer utrustning som är anpassad och godkänd för stadsgas. Vår stadsgas benämns 1a eller 1e och dysor/munstycken ska vara märkta G110 eller G150.

Fordonsgasnätet

I Hammarby Sjöstad levererar vi biogas i fordonsgasnätet. Här är det viktigt att du väljer utrustning som är anpassad och godkänd för naturgas/biogas. Naturgas/biogas benämns 2h och dysor/munstycken ska vara märkta G20.
På utrustningens tillverkningsskylt, vanligtvis en dekal eller plåtskylt, hittar du information om vilken typ av gas den är avsedd för.

Viktigt

Att installera gasutrustning som inte är godkänd kan innebära en säkerhetsrisk och användandet av sådana apparater är förbjudet enligt svensk lagstiftning.

Auktoriserade gasinstallatörer

Branschföreningen Energigas Sverige är den organisation som godkänner gasinstallatörer. På deras hemsida hittar du en lista över samtliga auktoriserade gasinstallatörer.

Hitta installatörer