Gasabonnemang för nyanslutna

Med vårt tillsvidarepris har du ett avtal som inte stiger vid tillfälliga prisuppgångar och inte heller sänks vid tillfälliga prisfall. Priset justeras bara vid större och varaktiga prisrörelser.

Vill du ha biogas?

Vi erbjuder Biogas 100 till alla våra kunder. Biogas är förnybar och fossilfri. 

Kontakta oss för pris. 

Telefon: 0771-41 01 00
Mail: kundservice@stockholmgas.se

  • Innehåller 100 % förnybar, fossilfri biogas