Priser & Avtal

Med vårt tillsvidarepris har du ett avtal som inte stiger vid tillfälliga prisuppgångar och inte heller sänks vid tillfälliga prisfall. Priset justeras bara vid större och varaktiga prisrörelser.

Energi- och koldioxidskatt 2023; 3,946 kr/m3 (vilket motsvarar 0,359 kr/kWh)

Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter.

Allmänna avtalsvillkor gäller.

Vill du ha biogas?

Vi erbjuder Biogas 100 till alla våra kunder. Biogas är förnybar och fossilfri. 

Kontakta oss för pris. 

Telefon: 0771-41 01 00
Mail: kundservice@stockholmgas.se

  • Innehåller 100 % förnybar, fossilfri biogas