Tillsvidarepriser, stads- och naturgas

Med vårt tillsvidarepris har du ett avtal som inte stiger vid tillfälliga prisuppgångar och inte heller sänks vid tillfälliga prisfall. Priset justeras bara vid större och varaktiga prisrörelser.

Energiskatter och moms tillkommer.

Energi- och koldioxidskatt 2022; 3,631 kr/m3 (vilket motsvarar 0,330 kr/kWh)
Utöver gaspriset tillkommer nätavgifter.

Priser för dig som inte har en egen gasmätare

Enhetspris Stadsgas, endast för företag med gasspis ej ämnad för kommersiellt bruk.

Energi- och koldioxidskatt ingår.

För dig som vill ha 100% biogas

Vi erbjuder Biogas 100 till alla våra kunder. Biogas är förnybar och fossilfri. Läs mer om biogasens fördelar och kontakta oss så hjälper vi dig med förslag och priser. 

  • Innehåller 100 % förnybar, fossilfri biogas
Läs mer om biogas